Trang thông tin điện tử phường Mai Hùng

https://maihung.gov.vn


"DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI"

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG LĨNH VỰC
LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
STT TÊN THỦ TỤC Quyết định
I Lĩnh vực Người có công  
1 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng Liệt sỹ QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
2 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
3 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong lĩnh vực công an, quân đội QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
4 Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc bộ đội, công an QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
5 Tiếp nhận NCC vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng NCC do tỉnh quản lý QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
6 Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - thương binh & xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân Liệt sỹ QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
7 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
8 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
9 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
10 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù đày QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
11 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
12 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
13 Giải quyết chế độ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
14 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ trần QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
15 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ Liệt sỹ QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
16 Giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
17 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
18 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống pháp QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
19 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ, bằng khen của hội đồng bộ trưởng hoặc bằng khen của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
20 Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được giải quyết chế độ ưu đãi QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
II Bảo trợ xã hội  
21 Tiếp nhận đối tượng BTXH có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
22 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
23 Thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
24 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng, khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
25 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng, khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
26 Hỗ trợ MTP đối tượng Bảo trợ xã hội QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
27 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
28 Trợ giúp khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
29 Tiếp nhận đối tượng BTXH có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp xã QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022
III Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội  
30 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân QĐ 108/QĐ - UBND ngày 15/02/2022

Nguồn tin: maihung.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây