Đại hội đại biểu Hội Nông phường Mai Hùng lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ sáu - 17/03/2023 10:06
Sáng 15/3/2023, Hội Nông dân phường Mai Hùng đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân phường khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Niên, Thị ủy viên, Chủ tịch HND Thị xã Hoàng Mai, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã Hoàng Mai; đồng chí Văn Đức Lực - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; cùng các đồng chí là lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UB.MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội phường và 77 đại biểu chính thức đại diện cho 999 hội viên nông dân trong toàn phường.
Đ/c Văn Đức Lực - Bí thư Đảng ủy, Đ/c Lê Hữu Trung - CT UBND, Đ/c Ngô Thị HÒa - Chủ tịch UBMTTQ phường tặng hoa chức mừng Đại Hội
Đ/c Văn Đức Lực - Bí thư Đảng ủy, Đ/c Lê Hữu Trung - CT UBND, Đ/c Ngô Thị HÒa - Chủ tịch UBMTTQ phường tặng hoa chức mừng Đại Hội
Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp. Hội Nông dân phường đã làm tốt công tác tập hợp, huy động sức mạnh của tập thể xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; thực hiện có hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương.
Trong nhiệm kỳ, Hội nông dân phường đã kết nạp được 79 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn phường lên 999 hội viên, nâng tỷ lệ tập hợp lên gần 80%.
z4188360213453 8f18c4c9fed58aa2cc064618949c23cb
Đ/c Phạm Đình Tuệ, Chủ tịch Hội Nông dân Phường khóa X phát biểu khai mạc Đại Hội
 
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư nông nghiệp, dạy nghề và chuyển giao khoa học kỷ thuật… ngày càng đi vào chiều sâu. Hội đã chủ động liên kết với công ty vật tư Quỳnh Lưu cho hội viên vay trả chậm hơn 294 tấn NPK để sản xuất, phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội Hoàng Mai, các tổ chức đoàn thể rà soát, bình xét và vay các chương trình ưu đãi như hộ nghèo, hộ cận nghèo,học sinh sinh viên, giải quyết việc làm. Đến nay trên địa bàn toàn phường tổng dư nợ 37,015 tỷ cho 652 hộ vay, trong đó có 532 hộ hội viên nông dân vay vốn, với số tiền 26,6 tỷ đồng. Làm tốt nhận quản lý vốn vay ủy thác ngân hàng chính sách đến cuối năm 2022 Hội quản lý 4 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ 9,21tỷ đồng cho 160 hộ vay ; quản lý 300 triệu đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh 10 hộ hội viên vay. Lập hồ sơ  đề nghị ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã hỗ trợ sinh kế cho 4 hộ hội viên hộ nghèo phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, với số tiền 85 triệu đồng, đến nay có 2 hộ nghèo đã thoát nghèo.  Phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp mở được 21 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho hội viên nông dân với 1362 lượt người tham gia,
Trong nhiệm kỳ qua HND có những giải pháp vận động, hướng dẫn hội viên nông dân tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi lao động nông nghiệp sang làm ngành nghề dịch vụ nông nghiệp từ đó giúp cho nông dân có việc làm ổn định và đời sống được cải thiện. Những mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình chăn nuôi Hươu, Mô hình sản xuất cá giống, mô hình sen cây cảnh, Mô hình bưởu hồng Quang Tiến.
Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên của Hội Nông dân phường còn tích cực tham gia thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Kết quả đã vận động nhân dân đóng góp với số tiền 9,306 tỷ đồng; 3377 ngày công; hiến 12.607m2 đất, 10.549m2 bờ bao, Tự nguyện đóng góp tiền hơn 5 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động để đổ hơn 90 tuyến với chiều dài hơn 13 km. Đến nay hệ thống giao thông nội khối cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, có trên 95% các tuyến đường được bê tông hóa.
Phối hợp tổ chức tết trồng cây gắn với việc thực hiện Chương trình trồng một triệu cây xanh của Hội Nông dân tỉnh. Trong nhiệm kỳ trồng được 02 hàng cây nông dân ơn bác với chiều dài hơn 1km với 120 cây.
Tổ chức ra quân được 19 đợt ra quân vệ sinh môi trường, trong đó có 6 đợt vệ sinh sông Hoàng Mai thu hút hơn 600 lượt hội viên tham gia.
Hội đã vận động hộ gia đình xây dựng 02 “Vườn mẫu nông dân” có hiệu quả kinh tế. Vườn của Anh Đậu Viết Nga chi hội Toàn Thắng, Vườn của anh Hồ Sỹ Thủy, chi hội Yên Phú.
Vận động 90% gia đình hội viên nông dân ký cam kết sản xuất, tiêu thụ thực phẩm an toàn… Trong nhiệm kỳ có 5.119 hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, tỷ lệ hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa hơn 90%.
Vận động hội viên tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 100% tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa.
Phối hợp với công chức văn hóa chính sách xã hội tổ chức 04 buổi tuyên truyền về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tham gia bảo hiểm y tế. Kết quả đến cuối năm 2022 có 92% hội viên, nông tham gia bảo hiểm y tế. Phối hợp tuyên truyền vận hội viên thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống covid 19, vận động ủng hộ nhu yếu phẩm phục vụ phòng chống dịch, 100% cán bộ hội tham gia trực chốt phòng chống dịch.
z4188360223132 dfdfc39c1c89e5957a8591308948b8ad
Đ/c Nguyễn Văn Niên, Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Phát biểu chỉ đạo Đại hội
z4188360217853 522b0095d5a446deb814f7069756f6b6
Đ/c Văn Đức Lực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phát biểu chỉ đạo đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Niên, Chủ tịch HND thị xã và đồng chí Văn Đức Lực –Bí thư Đảng ủy phường đánh giá cao những kết quả hội nông dân phường đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ 2023-208 đề nghị Hội nông dân phường quan tâm thực hiện tốt một số nội dung:
Một là, Hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết số 19 - NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 -2028; làm cho cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của giai cấp nông dân và Hội Nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.
Hai là, Phát động mạnh mẽ và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với những nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, đưa nhiều giống mới có năng suất, chất lượng và giá trị cao vào sản xuất, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, công nghệ mới trong sản xuất, tham gia liên kết chuỗi sản xuất nhằm phát triển nông nghiệp toàn diện và bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa; tiếp tục tuyên truyền vận động phát triển các hình thức kinh tế tập thể; Phổ biến kịp thời những kinh nghiệm hay cách làm tốt, những mô hình điển hình, liên kết trong sản xuất để nông dân có ý chí phấn đấu vươn lên làm giàu. Đẩy mạnh thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào xây dựng nếp sống văn hoá, gia đình, làng, xã văn hoá, xây dựng gia đình nông dân ấm no, bình đẳng, hạnh phúc và tiến bộ.
Ba là Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội nông dân các cấp vững mạnh về mọi mặt. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở vì lợi ích của hội viên, nông dân; đa dạng các hình thức tập hợp nông dân vào Hội, chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bốn là. Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân; phối hợp với các công ty tín chấp cung ứng phân bón, các loại giống cây trồng trả chậm cho hội viên, nông dân; phối hợp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề, tạo việc làm mới, thực sự có hiệu quả, thu hút nhiều hội viên tham gia. Tập trung vận động hội viên, nông dân chuyển hướng sản xuất nông nghiệp nông thôn sang nông nghiệp đô thị gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của thị xã. Quan tâm tuyên truyền vận động xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa đặc trưng, sản phẩm OCCOP của địa phương, thi thử mô phỏng.
z4188360448800 d1fa2383d3a36f2ce1660f186aba4cd5
Đ/c Nguyễn Văn Niên Chủ tịch HND thị xã và Đ/c Văn Đức Lực, Bí thư Đảng ủy
tặng hoa chức mừng BCH HND phường khóa X

 
Đại hội đã bầu 9 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Nông dân phường khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đồng chí Phạm Đình Tuệ tái cử chức danh Chủ tịch Hội. Đại hội cũng đã bầu 8 đồng chí tiêu biểu đại diện cho cán bộ, hội viên nông dân phường Mai Hùng đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã Hoàng Mai lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2028.
Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Với thời cơ và thách thức; Hội Nông dân phường Mai Hùng nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, chủ động vượt qua khó khăn, tăng cường sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực đóng góp sức,  góp công cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương Mai Hùng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân phường nhà. Tất cả vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.

Những hình ảnh liên quan
z4188360222840 89b28bb472c0ffc14a2b6e1b8205b7a6
z4188360419025 0e0c0c2d8b89c208fd411e93ccdef25b
z4188360454174 808942068b5b6d489dabd9b99f46acdc
z4188360366281 9dab744b139e06ba98395dcc21eaf5ff
z4188360454496 f64cf15597a7140cbe98d63eaa24258c

Tác giả bài viết: Phạm Đình Tuệ

Nguồn tin: maihung.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây